2012. október 31., szerda

Piréz keresőoptimalizálás

Részlet a SEOPIRÉZ c. pszeudoobjektív rezignációból 


A legszélesebb tudományos és kaukázusi krétakörökben közismert tény, hogy az ősi piréz nemzetség a maga hányattatott, ám dicső históriája során igen gazdag hagyományokat teremtett. Ilyen a pirézek tradicionális, egyben a posztmodern kor szigorú elvárásaihoz hajlékonyan igazodó legfőbb és legnagyobb szenvedéllyel űzött foglalatossága, az úgynevezett keresőoptimalizálás.

A Párhu hegység és a Zamos folyó találkozásának a vidékéről származó piréz őseink már a kőkorban, midőn gyújtogató és gyűjtögető életmódot folytattak, serényen optimalizálták a máglyarakást, valamint a gyümölcs- és bogyókeresést. Később, az állattenyésztésre áttérvén, effektív módszerekkel optimalizálták a tehén tőgyének szarvai közt való keresését. A népvándorlások idején hazát kerestek – de itt meg kell jegyeznünk, hogy az optimalizálás fővezérei ez esetben mellőztek néhány kedvezőbb opciót. Mégis sikerült megalapítani a feudális nemzetállamot, a Piréz Nagykedelemséget, amelyet, miután az ősi piréz Aki keres, talál szlogent az államideológia szintjére emelték, a szomszéd népek nemes egyszerűséggel Keres Kedelemségként kezdtek emlegetni.

Az évszázadokkal később bekövetkező történelmi kataklizma, a Nagy Piréz Marketing Szétszórattás közben és után a pirézek egyfelől egymás keresését optimalizálták tű és szénakazal vonatkozásában, másfelől a boldogulás útjának az intenzív keresésére léptek reá. Mivel pedig az ipari forradalom és a kapitalizmus viszonyai közepette egyre fokozódott a szétszóratott marketingpirézekkel szembeni idegenkedés, kirekesztés és ellenszenv, ezért a népcsoport tagjainak a pénzkereső-optimalizálás lett a túlélési stratégiája. Az ősi hagyományok ilyeténképpen való megújítása tette lehetővé a pirézek számára, hogy az őket manapság is gyakorta érő megkülönböztetést ne hendikepként, hanem a piréz keresőoptimalizálás iránti megkülönböztető figyelem posztmodern gesztusaként éljék meg, amely végső konklúziójában az új minőségű, korábban seol nem látott seopiréz nemzet megalakulásához ágyazta meg a táptalajt. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése