2012. október 31., szerda

Piréz keresőoptimalizálás

Részlet a SEOPIRÉZ c. pszeudoobjektív rezignációból 


A legszélesebb tudományos és kaukázusi krétakörökben közismert tény, hogy az ősi piréz nemzetség a maga hányattatott, ám dicső históriája során igen gazdag hagyományokat teremtett. Ilyen a pirézek tradicionális, egyben a posztmodern kor szigorú elvárásaihoz hajlékonyan igazodó legfőbb és legnagyobb szenvedéllyel űzött foglalatossága, az úgynevezett keresőoptimalizálás.

A Párhu hegység és a Zamos folyó találkozásának a vidékéről származó piréz őseink már a kőkorban, midőn gyújtogató és gyűjtögető életmódot folytattak, serényen optimalizálták a máglyarakást, valamint a gyümölcs- és bogyókeresést. Később, az állattenyésztésre áttérvén, effektív módszerekkel optimalizálták a tehén tőgyének szarvai közt való keresését. A népvándorlások idején hazát kerestek – de itt meg kell jegyeznünk, hogy az optimalizálás fővezérei ez esetben mellőztek néhány kedvezőbb opciót. Mégis sikerült megalapítani a feudális nemzetállamot, a Piréz Nagykedelemséget, amelyet, miután az ősi piréz Aki keres, talál szlogent az államideológia szintjére emelték, a szomszéd népek nemes egyszerűséggel Keres Kedelemségként kezdtek emlegetni.

Az évszázadokkal később bekövetkező történelmi kataklizma, a Nagy Piréz Marketing Szétszórattás közben és után a pirézek egyfelől egymás keresését optimalizálták tű és szénakazal vonatkozásában, másfelől a boldogulás útjának az intenzív keresésére léptek reá. Mivel pedig az ipari forradalom és a kapitalizmus viszonyai közepette egyre fokozódott a szétszóratott marketingpirézekkel szembeni idegenkedés, kirekesztés és ellenszenv, ezért a népcsoport tagjainak a pénzkereső-optimalizálás lett a túlélési stratégiája. Az ősi hagyományok ilyeténképpen való megújítása tette lehetővé a pirézek számára, hogy az őket manapság is gyakorta érő megkülönböztetést ne hendikepként, hanem a piréz keresőoptimalizálás iránti megkülönböztető figyelem posztmodern gesztusaként éljék meg, amely végső konklúziójában az új minőségű, korábban seol nem látott seopiréz nemzet megalakulásához ágyazta meg a táptalajt. 

2012. október 26., péntek

Az Ukrajna honlap optimalizálása

Nem az ukrajnai parlamenti választások adták az ötletet ahhoz, hogy beüzemeljek egy ilyen oldalt. Oka másutt keresendő. Szokás szerint a Google a ludas a dologban.... Történt ugyanis, hogy egy speciális keresésre optimalizált oldalam, nevezetesen: Ukrajnát felvették az EU-ba - számomra is váratlanul egy sokkal szigorúbb, pusztán az ország nevére történő kereséssel is feljött az első 5-be. Egy Magyarországgal szomszédos, számos partneri kapcsolatban érintett és jelentős magyar lakossággal is rendelkező nagy állam esetében ez szép SEO-eredmény, hiszen természetesen se szeri se száma a Ukrajna nevét címükben hordozó portáloknak, oldalaknak, blogoknak, link-gyűjteményeknek - közülük nem egy igen keresett.

Na most persze ez a siker örömmel tölt el, de maga az oldal kevéssé alkalmas arra, hogy ezzel a szerepléssel bármit is reprezentáljon, hiszen jószerével nem egyéb, mint egy bekövetkezhető esemény virtuális megelőzöttsége. Viszont ha különösebb erőfeszítés nélkül felkerült az első táblára, akkor talán ugyanezt az eredmény elérhetem egy speciálisan erre tervezett oldallal is, amely egyfelől bőven szolgál hasznos információkkal (azaz a témában releváns), másfelől majd egyszer reklámfelületként is szolgálhat.

El is kezdtem alaposan kereső-optimalizálni. Viszont egyelőre sehol sincs a találati listán. De majd lesz. Hiszen remek kis szájt, tessen kattintani:


2012. október 25., csütörtök

Kéménybélelés posztmodern eszközökkel

Nem, a kreatív irodalmi honlapoptimalizálás lehetőségeit még nem merítettem ki (magamat inkább). Kétségtelenül új és újabb távlatok nyílnak a koncepció szabásmintájából, például az
Ipari kémények füstbe ne menjenek fedőnevű akció, amelynek kiteljesedése maga a

Posztmodern kéménybélelés


nevű indusztriál-esztétikai performansz. Az ipari- és gyűjtőkémények nagyszerű apoteózisa ez, a füst mennybemenetele.

Bevezetőnek ennyi legyen is elég, elég, elég a szén, elég a gáz, ebből lesz a füst, a korom, apropó, egy kis koromirodalom:
Fecskéink költözőben.
A nap is lemenőben.
Korom alatt a város,
köd alatt a vidék.
A lendület kifullad.
A neon kiég.

Esti szél ha lebben,
gyűrt újság repül:
nem-kell-kacat.
Ősz van. Csak néhány
konok fecske marasztalja
a nem-is-volt nyarat.
Ez ugyan cseppet sem posztmodern, de hét ősz van, kérem, tessék jól kinézni.

No és akkor a "tovább" gomba után jöhetnek a linkócik: