2012. július 18., szerda

A másodlagos SEO-cél

A szakmai oldalak természetesen helyesen fogalmaznak, amikor a keresőoptimalizálás definícióját megadva arra utalnak, hogy a tevékenység célja: minél jobb Google-helyezés elérése a honlap tulajdonosa által fontosnak tartott keresőkifejezésekre.

Kétségtelen, hogy a SEO-munkának ez a fő célja. Ám aki körültekintőbben, hosszú távon gondolkodva áll hozzá a feladathoz, feltétlenül megfogalmazhat egy másodlagos optimalizációs célt is. A másodlagos SEO-cél

Éspedig:

A web-optimalizálás nem első, hanem másodlagos célja az, hogy a céloldalt internetes szempontból minél értékesebbé tegyük. Ugyanis a speciális keresésekhez való optimalizálás mellett mindenképpen szükséges a weblap általános jellegű tulajdonságainak a javítása is. Ha így járunk el, akkor a célirányos kereséseken kívül más megtalálásokra is alkalmassá tesszük az oldalt, felhasználási profilját így nagymértékben kiszélesíthetjük,  funkcióit gazdagíthatjuk.

Egy jól bejáratott, magasra értékelt és széles profilúvá tett oldalt mindig könnyen vethetünk átalakítás alá, nem rokkan bele még egy tematikus váltásba sem, új funkciókban is megtartja alkalmasságát, míg egy nagyon egyoldalúan optimalizált honlap a speciális feladatra alkalmazva  ugyan kiválóan teljesíthet, de funkcionális szempontból túl merev, nincs dinamizmusa, nem eléggé flexibilis.

Ha valóban szívünkön viseljük egy ránk bízott web-oldal sorsát, akkor ne sajnáljuk az időt-energiát (és a linkeket) arra, hogy egyfelől tartalmi szempontból lehetővé tesszük a szélesebb profil megcélzását, másfelől a külső támogatást sokoldalúra tervezzük. Meglehet, hogy a nagyon speciális igények kielégítésére az oldal emiatt csak hosszabb idő elteltével válik alkalmassá, ugyanakkor nem válik értéktelenné egy esetleges profilváltás alkalmával sem.


Képzeljük el az esetet, amikor a kakastejet forgalmazó webáruház honlapja remekül szerepel ugyan a kakastej keresőszóra, de amikor a cég át akar állni a gúnártúróra, akkor kezdhetjük a munkát előlről egy új honlappal. Ehhez képest, ha a kakastejes oldalt már korábban alkalmassá tettük arra, hogy a baromfi tejtermékek témájában jól szerepeljen, akkor nem a nulláról kell indulnunk, mert van egy széles profilú értékes oldalunk, amelyet könnyebben felhozhatunk a gúnártúróra, semmint egy akkor készített új szájtot.

Táplálkozzunk tehát változatosan és vegyünk részt a szerver-virtuális hídfoglalásban Budapesten - Weblap első helyre kerülés honlap optimalizálással - A másodlagos SEO-cél - web-honlapoptimalizálás

Irodalmi honlapoptimalizálás, I.

Úgy sejtem, az egyetlen magyar író én vagyok e széles locspocsú Kárpát-medencében, aki egy megszállott elszántságával optimalizál honlapokat. Ennek a meglehetősen speciális web-munkának, az úgynevezett keresőmarketing-tevékenységnek én egy meglehetősen sajátos módját űzöm, talán túlzás nélkül állíthatom azt is, hogy teljesen egyéni metódussal érek el nem lebecsülendő eredményeket. Alig hihető, de kóros netofil grafomániám megnyilvánulásait ezen a módon sikerült a keresőoptimalizálás (SEO) malmára hajtani oly módon, hogy a kerekek valami hasznot is képesek legyenek kiforogni.

Mert hát miről is van szó? Arról, hogy az elmúlt bő évtized során egy meghökkentő méretű webuniverzum épült ki napi szorgalmam nyomán. Tízezres nagyságrendről van itt szó, kérem: félszáznál többre tehető nagyobb webegységem némelyike önmagában is ezernél több oldalt tartalmaz, bázis-blogom például 1500 bejegyzéssel büszkélkedhet, bőven veri az ezret írói oldalam weblapjainak és a régi UngParty archív oldalainak a száma is.

Csak blogból 30-nál többet működtetek... Ez akkor is őrületes szám, ha van közte néhány igen ritkán frissülő vagy lezárt is, mert a többi 25 viszont aktívnak, élőnek tekinthető, és legalább 15 folyamatosan frissül. Emellett ott vannak a szintén rendszeresen gondozott-bővített magazin-szerű egységek és lapgyűjtemények (páldául: BDK Online SEO server, vagy Zóna keresőmarketing BDK), a külön rendszerbe foglalt kisebb-nagyobb tematikus összeállítások (pl.: Kárpátaljai lakás kiadó, Virtuális szerver-megelőzöttség, VPS), továbbá pedig a valamelyest önállólónak tekinthető külön oldalak sokasága... Mondom: tízezres nagyságrend.

Értéke azonban nem is feltétlenül az oldalak nagy számában mutatkozik meg, hanem hogy ezt az egészet sikerült rendszerbe foglalnom. Bár kétségtelen, hogy ez nem egy könnyen áttekinthető hierarchikus webrendszer, az alá-fölé és mellérendelések eléggé bonyolult hálózatot képeznek, ám ez nem feltétlenül hátrány, sőt, én úgy tapasztalom, az interneten életképesebbek azok a rendszerek, amelyek a káosz és a rend között helyezkednek el, vannak bennük pontos logika szerint épített részek, de vannak kaotikusan egymásba ékelődő elemek is, vannak kiszámítható és kiszámíthatatlan átkötések, vannak világos elrendezésű főutak, de vannak zegzugos részek is, sőt, zsákutcák, önmagukba visszatérő körgyűrűk, elveszejtő labirintusok és a semmibe vezető járatok is.

Az egész együtt élő szervezetként működik, a teljes rendszert sűrű ér- és ideghálózat szövi egybe. Ideghálózatként értelmezhetjük a linkek, kereszthivatkozások rendkívül bonyolult összességét. Érhálózatnak, azaz az éltető vért szállító szisztémának pedig a tematikus összefüggéseket.

A roppant rendszerbe kétség kívül az én alkotó kedvem, fentebb netofil grafomániának nevezett beteges kreativitás-kényszerem viszi bele a mozgató energiát.

Az UngParty szerver-Virtuálé - mint web-birodalom - irodalmi jellegű. És nem csupán azért, mert a blogok és oldalak többsége az én szép-, köz-, napló- stb -írói műveimet tartalmazza, hanem inkább azért, mert a teljes szisztéma leginkább egy roppant terjedelmes, bonyolult felépítésű irodalmi műnek a jegyeit viseli magán. Továbbá pedig azért is, mert bármi is legyen oldalaim témája, tárgya, én mindenhez íróként nyúlok hozzá, és még ezt az újabban nagy szenvedéllyel űzött, önmagában igen száraz és egzakt metódusokkal operáló  honlap-optimalizálást is literátusi hozzáállással művelem.

Hogy ez mit jelent, és hogy miként is játszik ebben a kezemre felépített netvilágom, arról igyekszem beszámolni ebben a több részesre tervezett sorozatban.

2012. július 13., péntek

A SEO útvesztői

SEO eljárások a honlapoptimalizálásban

Egyetlen meggondolatlan  húzás komoly pozícióvesztéseket okozhat az élet bármely területén, nincs ez másként a SEO világában sem. Történt, hogy egy újonnan beüzemelt, seo. kezdetű aldomaint egy egy olyan /seo/ könyvtárra irányíttattam, amelyben a Google által már 3-as PR-re értékelt honlapok voltak, és ezek a fődomain/seo/fájlnév címen szereztek maguknak rangot. Az aldomain érvényesítésével azonban ezeknek az oldalaknak lett egy újabb elérési útja: seo.fődomain/fájlnév, amit igencsak zokon vett a Nagy Kereső, hipp-hopp visszaminősítette az oldalaimat. Pech. Illetve buta lépés. Nosza, új átirányítás, új, üres könyvtár. Igen ám, de az aldomain közben (nyilván a korábbi "lefedett" fájl okán) már átvette a 3-as értéket. Gyorsan készíteni kellett hát alá egy új oldalt az új könyvtárban. Ez lett az:

SEO - keresőmarketing - honlapoptimalizálás

Nem is rossz, igaz?

És akkor lássuk azt, amelyikre korábban az aldomain mutatott - itt most "saját címén" szerepel, a megelégedésemre visszakapott 3-as PR-rel: Találatoptimalizálás

Merthogy visszakapta.

Tűnődöm... A rossz döntés végső mérlege: 1 db 3-as oldal helyett 2 darab 3-as oldal. Alig hiszem, de talán most sikerül csőbe húznom Őgugliméltóságát.

Hiába, a SEO útvesztői kifürkészhetetlenek. Honlapoptimalizálás és keresőmarketing eljárások. Google kereső optimalizálás - honlap tartalom